PersMedewerkersContactHome
Interim- & Projectmanagement
 


“Een frisse wind die wat tot stand brengt”

  • Interim-management op directie - en bestuurlijk niveau binnen m.n. de sector zorg- en welzijn.
  • Projectmanagement gericht op implementatie van cultuur– en  organisatieontwikkelingen.
Expertise
crisismanagement, recovery, turnaround management
reorganisatie, herpositionering
tijdelijk management en overbrugging op RvB-niveau
fusie en overname, afstoten activiteiten
opdrachten met statutaire verantwoordelijkheid of bestuurders aansprakelijkheid
start-up
decentralisatie, verzelfstandiging en privatisering
grote cultuurveranderingtrajecten
resultaatverbetering, marktpenetratie, nieuwe markten
projectmanagement van complexe trajecten
tijdelijk extern toezicht

Persoonlijke kwaliteiten

Sterk

Zwak

Enthousiasme & inspirerend leidinggeven

Ongeduld

Opzetten nieuwe projecten, uitdragen en consolideren van maatschappijvernieuwende trajecten

Scepsis

Creatieve samenwerker

Abstractie

Besluitvaardig

Mildheid

Doortastend

Kan soms arrogant overkomen

Harde werker, gericht op verkrijgen van synergie c.q. samenwerking

Acquisitie

Productkennis & praktijkervaring

Doel – en resultaatgericht (doorzetter)

Loyaal & betrouwbaar

Managementervaring

Heeft de beschikking over een breed netwerk van kleine, flexibele bedrijven met uiteenlopende competenties